Bệnh nhân nữ chụp MRI Cột Sống tại Favina ngoài giờ hành chính