Giáo viên trường tiểu học Phú Xuyên Hà Nội chia sẻ sau kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Favina Hospital